Председател на "НПСД"

Доц. д-р Орхан Исмаилов

Роден е на 16 септември 1979 г. в град Търговище.

Образование:

2012 г. - Придобива академична степен „доцент” за монографичен труд „Защита на класифицираната информация в условия на кризи – стратегически приоритет на политиката за национална сигурност“.

2009 г. - Придобива научна степен „доктор” въз основа на защитена дисертация на тема: „Защита на класифицираната информация в условия на кризи”.

2007 г. -  Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” със специалност “Право”.

2005 г. -  Академията на МВР по специалността “Защита на националната сигурност”. 

Специализира в Canadian Forces Language School Detachment Borden.

2002 г. - Националния военен университет “Васил Левски” гр. Велико Търново - военно–команден профил с военно звание “Лейтенант” и гражданска специалност “Машинен инженер”.

Професионална кариера:

2014 - 2017 г. – Заместник-министър на отбраната на Република България.

2012 - 2014 г. – Член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2007 - 2012 г. – Заместник-председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2007 - 2009 г. – Член на управителния съвет в ДП „ТСВ“.

2003 - 2007 г. – Заместник-председател на  Държавната комисия по сигурност на информацията (ДКСИ). Участвал е в поредица от форуми и работни групи на НАТО и ЕС в областта на защитата на информацията.

2002 - 2003 г. – Служил е като офицер в Българската армия.

Политическа кариера:

27 ноември 2016 г. - Председател на Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.

Владее английски и турски езици.

Семеен е и има три деца.

Официален Фейсбук акаунт

Официален Туитър акаунт

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon